Ես ցանկությունների ծառի տակ

Մի անգամ ես հայտնվեցի ցանկություների ծառի տակ: Ծառը սովորական չէր: Ծառի գույները կարմիր, դեղին, նարնջագույն և կանաչ էին: Ես ցանկացա խելոքանալ ու լավ սովորել: