🍺Քեֆ անողին քեֆ չի պաքսի🍺

Ա

Ժամանակով Բաղդադ քաղաքում նստում էր Հարուն Ալ Ռաշիդ թագավորը։ Հարուն ալ Ռաշիդ թագավորը սովորություն ուներ՝ շորերը փոխած ման էր գալիս, իմանալու, թե ինչ է կատարվում իր մայրաքաղաքում։ Մի գիշեր էլ էսպես, դերվիշի շոր մտած, անցնելիս է լինում մի խուլ փողոցով։ Մի աղքատ տնակից երգի ու նվագածության ձայներ է լսում։ Կանգ է առնում, միտք է անում միտք, հետաքրքրվում է ու ներս մտնում։ Ներս է մտնում տեսնում՝ դատարկ ու մերկ մի տնակ, կրակի դեմը փռած կարպետի վրա նստոտած տան տերն ու երաժիշտները։ Աղքատ ընթրիքի շուրջը բոլորած նվագում են, երգում ու զվարճանում։

— Խաղաղություն ձեզ, ո՛վ ուրախ մարդիկ,— ողջունում է դերվիշն ու խոնարհություն է անում տան տիրոջը։

— Բարով եկար, դերվիշ բաբա, համեցեք, միասին ուտենք աստծու տված մի կտոր հացն ու միասին ուրախանանք,— խնդրում է տան տերը։ Դերվիշին էլ նստեցնում են իրենց հետ ու շարունակում են քեֆը։

Գիշերվա մի ժամին տան տերը երաժիշտներին վճարում է իրենց հասանելիքն ու ճամփու դնում։ Երբ երաժիշտները հեռանում են, դերվիշը տան տիրոջը հարցնում է.

— Անունդ ի՞նչ է, բարեկամ։

— Հասան։

— Ամոթ չլինի հարցնելը, Հասան ախպեր, ի՞նչ արվեստի տեր ես դու, ի՜նչքան փող ես աշխատում, որ էսպես քեֆով ես անցկացնում քո ժամանակը։

— Քեֆը շատ փողով չի լինում, դերվիշ բաբա,— պատասխանում է տան տերը։— Ամենաչնչին ապրուստն էլ կարող է մարդ ուրախ վայելել։ Ես մի փինաչի եմ, չուստեր եմ կարկատում, օրը մի չնչին բան եմ վաստակում։ Երեկոները բերում եմ մի մասը ապրուստի եմ տալիս, մյուս մասն էլ էս երաժիշտներին, որ տեսար։ Նստում ենք, ուրախանում։ Թե քեզ նման մի ազնիվ հյուր էլ աստված հասցնում է՝ ավելի լավ։

— Անպակաս լինի քո ուրախությունը, ո՛վ Հասան, բայց եթե հանկարծ աշխատանքիդ էդ բարակ աղբյուրն էլ կտրի, ի՞նչ պիտի անես։

—Ինչո՞ւ է կտրում, դերվիշ բաբա:

— Օրինակ, թագավոր է ու թագավորի քմահաճույք. հանկարծ հրաման արավ, որ էլ փինաչիությունը չպիտի լինի։

— Է՜հ, թագավորի դարդը կտրե՞լ է ընկնի փինաչիների ետևից… կամ ի՞նչ են արել նրան փինաչիները։ Երբ էդպես բան կպատահի, էն ժամանակ կմտածենք, այժմ քնենք, դերվիշ բաբա։ Աստված ողորմած է. քեֆ անոդին քեֆ չի պակսիլ։ Աշխարհքի բան է՝ ինչպես բռնես՝ էնպես էլ կերթա։

— Լա´վ, աստված տա, որ էդպես լինի,— բարեմաղթում է դերվիշն, ու քնում են։

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 1. Բացատրիր կարմիրով նշված բառերը:
 2. Ինչո՞ւ էր թագավորը ժամանակ առ ժամանակ դերվիշի շորեր հագնում և շրջում քաղաքում:
 3. Բացատրիր հետևյալ արտահայտությունները՝ Ամենաչնչին ապրուստն էլ կարող է մարդ ուրախ վայելել։ Աշխարհքի բան է՝ ինչպես բռնես՝ էնպես էլ կերթա։
 4. Վերնագրիր հատվածը:

Բ

Առավոտը վաղ դերվիշը գնում է։ Նրա գնալուց հետո մունետիկները լցվում են Բաղդադի փողոցներն ու հրապարակները, գոռալով հայտարարում, թե՝ թագավորի հրամանն է, փինաչիների խանութները փակ պիտի մնան. էսօրվանից էլ ոչ ոք իրավունք չունի էդ արհեստով պարապելու։ Զանցառուների գլուխները կթռչեն։

Խեղճ Հասանի ձեռքից էլ բիզը խլում են, վզակոթին տալով դուրս անում իր նեղլիկ խանութից ու դուռը փակում։

Մյուս գիշերը, դարձյալ դերվիշի շոր մտած, Հարուն Ալ Ռաշիդ թագավորը գնում է քաղաք շրջելու։ Դարձյալ անցնում է էն փողոցով, ուր ապրում էր ուրախ Հասանը։ Դարձյալ երգի ու երաժշտության ձայներ է լսում նրա տանից։ Ներս է մտնում։

— Օ՜, բարով, բարով, դերվիշ բաբա, համեցեք, նստիր քո տեղը։

Նստում են, ուտում, խմում, ածում, երգում, ուրախանում մինչև կեսգիշեր։

Կեսգիշերին երաժիշտներն իրենց վարձն առնում են հեռանում։ Մնում են տան տերն ու հյուրը։

— Գիտե՞ս ինչ պատահեց, դերվիշ բաբա։

— Ի՞նչ պատահեց։

— Հենց էն, ինչ որ դու գուշակեցիր երեկ իրիկուն։ Էսօր թագավորը հրաման հանեց՝ մեր արհեստն արգելեց…

— Ի՞նչ ես ասում,— զարմանում է հյուրը։ — Հապա ո՞րտեղից փող գտար, որ էս գիշեր էլ քեֆ սարքեցիր։

— Մի կավե կուժ եմ գտել, հիմի էլ ջուր եմ ծախում։ Օրական ինչ աշխատում եմ՝ մի մասը տալիս եմ ապրուստի, մյուսը երաժիշտներին ու դարձյալ քեֆ եմ անում։

— Իսկ եթե թագավորը ջուր ծախելն էլ արգելի, էն ժամանակ ի՞նչ ես անելու։

— Ջուր ծախելով թագավորին ի՞նչ վնաս ենք տալի, որ արգելի։ Եվ ինչո՞ւ էսօրվանից դարդ անեմ դրա համար։ Երբ որ կարգելի, էն ժամանակ կմտածեմ։ Մի՛ վախենար, բարեկամ, երբեք չի պակսիլ մի կտոր հաց ու մի անկյուն, որ ես էնտեղ ուրախանամ։

— Անպակաս լինի ուրախությունը քո օջախից, ով Հասան,— բարեմաղթում է դերվիշն ու հեռանում։

Գ

Առավոտը վաղ ամբողջ Բադդադը թնդում է մունետիկների ձենից, թե Հարուն Ալ Ռաշիդ թագավորն էսպես է հրամայում. ջուրը աստծունն է և էսօրվանից ոչ ոք իրավունք չունի փողով ծախելու։ Պատռել բոլոր ջրկիրների տիկերն ու ջարդել նրանց կժերը։

Աղքատ Հասանի կուժն էլ ջարդում են ջրի ճամփին ու դատարկ ետ ղրկում։

Մյուս գիշեր թագավորը կրկին դերվիշի շոր է հագնում ու գնում քաղաքը շրջելու։ Կրկին մոտենում է ուրախ Հասանի տանը։ Դարձյալ ուրախության և երգի ձայներ։ Ներս է մտնում։

— Ա՛յ, դերվիշ բաբա, համեցե՜ք, համեցե՜ք, նստիր քո տեղը, քեֆ անենք, ցերեկը երկարացնենք, գիշերը կարճացնենք։ Ուրախանանք, դերվիշ բաբա, ավելի լավ է ուրախանալ, քան տրտմել։

— Իհարկե, ուրախությունը ավելի լավ է։ Ամենքս էլ մեռնելու ենք, ո՛վ կարող է թող ուրախանա,— բացականչում է դերվիշն ու նստում ձասանի կողքին։

Գիշերվա մի ժամին երգիչներն իրենց վարձն առնում են ու հեռանում։ Մնում են դերվիշն ու տան տերը։

— Հասան ախպեր, էսօր ի՛նչ լսեցի, ասում են թագավորը արգելել է ջուր ծախելը, ճշմարի՞տ է արդյոք։

— Ի՜նչպես չէ, ի՜նչպես չէ, ամենքիս ջրի ամաններն էլ ոչնչացրին։ Ա՛խպեր, դու կատարյալ մարգարե ես եղել, ինչ ասում ես՝ մյուս օրը կատարվում է։

— Հապա ի՞նչպես է, որ դու դարձյալ քեֆ ես անում։ Ո՞րտեղից ես գտել էս փողը։

— Երանի թե մարդու պակասը փողը լինի։ Փողի գտնելը հեշտ է, դերվիշ բաբա։ Գնացի մի գործատիրոջ մշակ մտա. օրական մի բան է տալիս, բերում եմ մի մասը ապրուստիս եմ անում, մյուսը երաժիշտներին եմ տալիս ու շարունակում եմ իմ քեֆը։ Բանը մարդու սիրտն է, դերվիշ բաբա։

— Ես իմ հոգին, արժե, որ էդ սրտով թագավորի պալատական լինեիր դու, —բացականչեց դերվիշը։

— Վա´հ, դերվիշ, քո ասածները կատարվում են ճշտությամբ, հիմի որ էս խոսքդ էլ կատարվի՞։

— Ինչո՞ւ չի կատարվի, աշխարհքում անկարելի բան չկա,— պատասխանեց դերվիշն ու բաժանվեցին։

Տնային

Քեֆ անողը շատ գումար շեր աշխատում բայց նա իր կյաքնը վայելումեր ու շատ է սիրում իր կյանքը նա դժվարությունն եր չուներ։

Մայրենի

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.
Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի —
Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:
Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,
Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.
Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…

Անծանոթ բառարը։ ճահճուտները։անհունի,գանգատ,թախիծը,հրճվանք

Այն բառերը որը քիչ գործական են։ գինի

գանգատի, [գոյական]
1. Տրտունջ, բողոք, դժգոհություն:
2. Պաշտոնական բողոք որևէ անձի՝ հիմնարկի ևն ապօրինի կամ անճիշտ գործողության՝ արարքի դեմ:
3. (իրավաբանություն) Դատվողի բողոքը վճռաբեկ ատյանին՝ դատարանի վճռի դեմ:
4. (խոսակցական) Հայց, դատական մարմնին ներկայացվող դիմում որևէ գործով:

հրճվանքի, [գոյական]
1. Հոգեկան մեծ բավականություն, ցնծություն, մեծ ուրախություն:
2. Այն, ինչ որ հրճվելու առիթ Է դառնում, հրճվելու առարկա:
3. (փոխաբերական) Հաճույք, վայելք:

Հայաստանում օգտագործված չափման միավորներ

Հայաստանում օգտագործված երկարության չափերից են ասպարեզ նետաձիգը, որը հավասար Է 227մ, փոքր մատնաչափը’ 1սմ 6մմ, կոճը’ 3սմ 9մմ, բուռը’ 10սմ, ներբանը’ 20սմ, հռոմեական մղոնը’ 1480մ և այլն: 19-րդ դարի վերջին Հայաստանում հայկական երկարության չավւերի հետ միասին տարածված է եղել ռուսական արշինը, որը հավասար է 71 սմ 12մմ-ի:

Մեզանից շուրջ 2500 տարի առաջ հայկական լեռնաշխարհում որպես զանգվածի միավոր կիրառվել Է տաղանդը, որը հավասար Է 30կգ: Մինչև 19-րդ դարի վերջը շուրջ 500 տարի գործածված զանգվածի միավորներից է Թավրիզի լիտրը կամ մանը, որն էլ հավասար է 288կգ 63գ:

Հայաստանում օգտագործված զանգվածի միավոր է նաև փութը: 1 փութը հավասար է մոտ 16կգ:

Հետաքրքիր է, որ զանգվածի միևնույն միավորը Հայաստանի տար­բեր մասերում ուներ տարբեր չափման միավորներ, բայց դա չէր խանգարում մարդկանց առևտուր կատարել և այլ խնդիրներ լուծել:

Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Թվի մասը գտնելը

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
 • 162-ի 1/9 մասը=18
 • 2000-ի 1/10 մասը=200
 • 420 դրամի 1/6 մասը=70
 • 21 ժ-ի 1/3 մասը=7
 • 360 լ-ի 1/12 մասը=30
 • 480 կմ-ի 1/16 մասը=30
 1. Ջրավազանում կար 9600 լ ջուր: Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի քառորդ( ¼ ) մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
 2. 2400
 3. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 1/20 մ = 20 սմ
 • 1/8 տ = կգ
 • 1/20 ժ = ր

Вестница надежды. Сирень

Легенда сирень

Նախևառաջ, գարնան և գարնան հիշողությունները կապված են յասամանների հետ, մայիս ամսվա հիասքանչ ամսվա մասին, երբ ձմեռային քունից արթնացած բնությունը, ծածկելով թարմ կանաչապատմամբ ծառերն ու թփերը, մարգագետիններ է ցանում բազմատեսակ ծաղիկներով:
Անտառների և դաշտերի աստված Փանը ՝ ծննդյան տարեդարձից, առանց ցնցում էր անփույթ — եղջյուրավոր և մորուքավոր, և նույնիսկ այծի մանգաղներով: Բայց երիտասարդ տապը սիրահարվեց սիրուն անտառի գեղեցիկ նիմֆերին, ինչպես Մայիսի առավոտը: Մի անգամ, հեռվից, նա տեսավ Սիրինային խիտ անտառում և ցանկացավ բռնել նրա հետ: Այնուհետև սարսափով զզվելի աղոթեց Արտեմիսին. «Փրկիր ինձ ամոթից»: Նա զույգը վերածեց անուշահոտ շուշանի բուշի, որը ծաղկում է ամեն գարուն: Եվ անթափանց տապակը կոտրեց մի յասամանի մի ճյուղ, դրանից բոցավառեց և երբեք չմասնակցեց դրան: Երբ ժամվա լուռ տխրության կամ հուզիչ զվարճանքի ժամին, Փանը սկսեց նվագել ֆլեյտա, թռչունները լռեցին անտառում, և քամին ընկավ դաշտում:

С сиренью связаны у нас прежде всего воспоминания о весне, о чудном

месяце мае, когда пробудившаяся от зимнего сна природа укрывает деревья и кустарники свежей зеленью, засеивает луга пестрыми цветами.
Бог лесов и полей Пан с рождения был безօбразен – рогат и бородат, да еще и с козлиными копытцами. Но влюбился молодой пан в прекрасную, как майское утро, лесную нимфу Сирингу. Однажды он издали увидел Сирингу в дремучем лесу и захотел догнать ее. Тогда нимфа в ужасе взмолилась Артемиде: «Спаси меня от позора!». Та превратила нимфу в  душистый куст сирени, расцветающий каждую весну. А безутешный пан отломил ветку сирени, сделал из нее свирель и уже никогда с ней не расставался. Когда в часы тихой грусти или буйного веселья Пан начинал играть на свирели, в лесу замолкали птицы, а в поле стихал ветерок.

English

Ռուսները սիրում են թեյ։ Անգլցիները ևս սիրում են թեյ։ Նրանք շատ թեյ են խմում։ Նրանք նախաճաշին նույնպես թեյ են խմում։ Նրանք ճաշինել և ընթրիքին էլ են խմում թեյ։ Որոշ Անգլիական ընտանիքներ երկու կամ երեք բաժակ թեյ են խմում թեյի ժամին։

Անգլացիները թեյ են խմում թեյի բաժակից այլ ոչ թե ապակե բաժակից։ Անգլացիները թեյը սիրումեն խմել կաթով այլ ոչ թե կիտրոնով։ Նրանք ասում են լիմով թեյը ռուսական թեյ է։

Դու սիրում ե՞ս թեյ։ Դու սիրում ես թեյը կաթով թ՞ե կիտրոնով։ Դու սիրում ե՞ս Անգլյական թեյ թ՞ե ռուսական թեյ։